Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Inspektor

Firma: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi miejsce pracy: Łódź

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 107190

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach 


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: klienci składający wnioski o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbierający paszporty;


kilka razy w tygodniu: Urzędy Wojewódzkie, Ambasady RP, Policja, Prokuratura


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • rejestracja i weryfikacja wniosków o wydanie paszportu oraz wydanie dokumentu paszportowego w systemie teleinformatycznym
 • weryfikacja danych osobowych i paszportowych w dostępnych ewidencjach, podejmowanie decyzji o wydaniu, odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego
 • sprawdzanie stanu technicznego, wyprodukowanych w Centrum Personalizacji Dokumentów paszportów, weryfikacja danych osobowych i paszportowych, przyjmowanie dokumentów paszportowych do depozytu
 • zapewnienie właściwego poziomu obsługi klientów zgłaszających się do Oddziału
 • prowadzenie postępowań w zakresie unieważnienia, odmowy wydania paszportu w celu realizacji wniosków uprawnionych organów
 • udostępnianie przetwarzanych danych zgromadzonych w centralnej ewidencji paszportowej organom uprawnionym w celu realizacji ustawowych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentów paszportowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi Paszportowego Systemu Obsługi Obywateli
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone
 • znajomość Kpa


Pozostałe oferty pracy w firmie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz
w firmie: , Wybierz

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 30-09-2022
Wyświetleń: 60